Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

ZARZĄDZENIE NR - 2/2014

DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO Nr 1 w WIĘCBORKU

z dnia 07.02.2014 r .

w sprawie: wprowadzenia do stosowania ,,Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego Nr 1 w Więcborku


Na podstawie art. 5 ust.7 pkt 4,art. 6 pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.( Dz .U. z 2004 r.nr 256,poz.2572 z późn. zm.)


zarządzam co następuje


§1

Wprowadzam do stosowania ,,Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku ’’ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2

Traci moc ,,Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego nr1 w Więcborku ’’
z dnia 01.02.2011r.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku
mgr Anna Pankanin

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dzieck do przedszkolaOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.02.2014
Podpisał: Anna Pankanin
Dokument z dnia: 10.02.2014
Dokument oglądany razy: 901